10 këshilla për një blerje të suksesshme

10 këshilla për një blerje të suksesshme

1. Numëroni koston 

Përveç paradhënies dhe pagesave mujore të hipotekës, ka kosto të tjera që lidhen me blerjen dhe posedimin e shtëpive. Këto përfshijnë kostot e mbylljes, kostot e rinovimit, tarifat, sigurimet, taksat e pronës e të tjera. Para se të merrni një vendim, bëni një analizë të përballueshmërisë së pronës.  

2. Kontrolloni dhe ndërtoni kredinë tuaj 

Me një rezultat të mirë krediti, ju do të kualifikoheni për një hipotekë dhe do të paguani një normë më të ulët interesi. Monitoroni vazhdimisht rezultatin tuaj të kreditit për të parë nëse ka ndonjë përparim. 

3. Eksploroni opsionet e hipotekës 

Një gamë e gjerë kredish janë të disponueshme me kërkesa të ndryshme të pranueshmërisë dhe madhësive të paradhënies. Ju duhet gjatë gjithë kohës të kontrolloni kushtet bankare dhe mundësitë që ju oforhen për blerjen e shtëpisë suaj të re.  

4. Merr para-kualifikim për një kredi 

Shumë shitës shtëpish do të duan të shohin një letër para-miratimi të kredisë përpara se të fillojnë të negociojnë me një blerës. Prandaj, marrja e para-miratimit për një hua do t'ju japë një avantazh kur bëni ofertë për pronë. Një miratim paraprak i hipotekës në thelb tregon se sa para mund të marrë hua një blerës potencial. Prandaj kontaktoni me bankën tuaj dhe shikoni cilat janë mundësitë tuaja.  

5. Punësoni një agjent të patunshmërive

Kjo është një nga këshillat më të rëndësishme të pasurive të paluajtshme kur blini një shtëpi. Megjithëse është e mundur të blini një pronë për shitje vetë, do të ishte më e sigurt të punësoni një agjent të pasurive të paluajtshme . Një agjent mund t'ju japë akses në shumë prona duke i filtruar ato në bazë të kërkesave tuaja. Agjentët zakonisht janë gjithashtu të vetëdijshëm për pronat jashtë tregut për shitje që nuk kanë dalë në treg. Agjenti juaj do të jetë i dobishëm gjatë fazës së negociatave dhe mbylljes së transaksionit.  

6. Hulumtoni lagjen e cila ju përshtatet  

Hulumtimi i lagjes do t'ju tregojë nëse blerja e pronës për jetesë dhe investime në një zonë të caktuar është e leverdishme. Analiza e lagjes duhet të përfshijë kontrollin e faktorëve si shkolla, ambulanca, parkingjet, zhvillimi urban dhe lehtësia e jetesës në përgjithësi. Të gjithë këta faktorë do t'ju ndihmojnë të merrni një vendim të mençur për pronën që dëshironi të bleni.  

7. Gjeni një shtëpi për shitje 

Pasi të keni dalluar një lagje që ju pëlqen, filloni të kërkoni për pasurinë më të mirë të paluajtshme për shitje. Në web faqen tonë mund të filtroni pronat në bazë të lagjes që ju pëlqen dhe të shikoni karakteristikat e tyre. 

8. Vizitoni pronat 

Nëpërmjet agjentëve mund të vizitoni pronat e ndryshme që ofrohen në treg. Pasi të keni zgjedhur pronat që ju pëlqejnë, bashkë me agjentin e patundshmërive kërkoni që ti vizitoni ato sa herë që e shihni të nevojshme. Me ndihmën e agjentit krijoni një listë të elementeve që ju pëlqejnë dhe atyre që e bëjnë më të pa dëshiruar pronën që ju vizitoni.  

9. Bëni një ofertë konkurruese 

Vendimi se sa të ofrojë për një pronë mund të jetë i vështirë, veçanërisht për një blerës për herë të parë. Në këtë pikë ju duhet të shfrytëzoni përvojën e agjentit tuaj të pasurive të paluajtshme. Agjenti do t'ju ndihmojë të bëni një ofertë jo vetëm konkurruese, por edhe brenda vlerës së drejtë të tregut të shtëpisë dhe buxhetit tuaj. Tregoni seriozitetin tuaj duke propozuar një depozitë të madhe parash. 

10. Bëhuni gati për mbyllje 

Procesi i mbylljes fillon në momentin kur një shitës pranon ofertën tuaj. Në këtë fazë duhet të komunikoni me noterin tuaj që të ju përgatis për materialet e nevojshme për transfer të pronësis. Përveç kësaj, duhet të kryeni një inspektim të plotë të shtëpisë për të kontrolluar gjëra të tilla si hidraulika, veçoritë elektrike, sistemet e ngrohjes dhe ftohjes dhe elementët strukturorë. Nëse inspektimi zbulon ndonjë problem serioz, rinegocioni ofertën me shitësin. Pronari i shtëpisë ose mund të paguajë për riparimet e kërkuara ose të ulë çmimin e shitjes. Përpara datës së mbylljes, do të ishte e mençur të bëni një vizitë përfundimtare të pronës. Në ditën e mbylljes, ju do të nënshkruani dokumentet, do të bëni pagesat përfundimtare dhe do të bëheni pronar zyrtar i pronës që dëshironi të bleni.